ราคาสินค้า บริษัทพลกรเทคโนโลยี จำกัด

 

ลำดับ ชื่อสินค้าภาษาอังกฤษ ( Eng ) ชื่อสินค้าภาษาไทย ( Thai ) ราคาขายสินค้า ราค่าขาย + 7%
         
  Braille Display Focus 40 เครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์โฟกัส 40  0 0
  Braille Display Focus 40 Blue เครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์โฟกัส 40 บลู 130,000 139,100
  Braille Display Focus 14 Blue เครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์โฟกัส 14 บลู 45,000 48,150
  Power Braille เครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์พาวเวอร์เบรลล์ 0 0
  Note Taker Pac Mate BX , QX400 เครื่องจดบันทึกแพ็กเมท 400 0 0
  Note Taker Pac Mate QX420 เครื่องจดบันทึกแพ็กเมท คิวเอ็กซ์ 420 90,000 96,300
  Note Taker Pac Mate QX440 เครื่องจดบันทึกแพ็กเมท คิวเอ็กซ์ 440 130,000 139,100
  Embossor Juliet Pro 60 (60 cps) เครื่องพิมพ์อักษรเบรลล์จูเลียต โปร 60 190,000 203,300
  Embossor BookMaker (80 cps) เครื่องพิมพ์อักษรเบรลล์บุ๊คเมคเกอร์ 360,000 385,200
  Braille Express 100 (100 cps) เครื่องพิมพ์อักษรเบรลล์เอ็กเพรสส์ 100 450,000 481,500
  Trident Embossor เครื่องพิมพ์อักษรเบรลล์ 100 ตัวอักษรต่อวินาที New New
  Braille Express 150 (150 cps) เครื่องพิมพ์อักษรเบรลล์เอ็กเพรสส์ 150 630,000 674,100
  Index Basic-D V4 เครื่องพิมพ์อักษรเบรลล์อินเด็กซ์ เบสิก-ดี วี4 240,000 256,800
  Index Everest-D V4 เครื่องพิมพ์อักษรเบรลล์อินเด็กซ์ เอฟเวอร์เรส-ดี วี4 300,000 321,000
  ZY-Fuse เครื่องผลิตภาพนูน 90,000 96,300
   Emprint Spotdot (Viewplus)  เครื่องพิมพ์อักษรเบรลล์พร้อมหมึก 320,000 342,400
  Thermoform  EZ-Form เครื่องผลิตภาพนูน 190,000 203,300
  Program Jaws for Windows Pro โปรแกรมอ่านจอภาพ 40,000 42,800
  Program Jaws Pro SMA ขอล่วงหน้า 8,000 8,560
  Program Magic Magnifier โปรแกรมขยายจอภาพ 0 0
  Program Magic Magnifier/Reader โปรแกรมขยายจอภาพพร้อมเสียงสังเคราะห์ 24,000 25,680
  Program ZoomText Magnifier  โปรแกรมขยายจอภาพ 0 0
  Program ZoomText Magnifier/Reader โปรแกรมขยายจอภาพพร้อมเสียงสังเคราะห์ 29,000 31,030
  Program Openbook โปรแกรมอ่านหนังสือภาษาอังกฤษ 35,000 37,450
  Program Arnthai โปรแกรมอ่านหนังสือภาษาไทย 6,000 6,420
  Program Tab Player โปรแกรมอ่านหนังสือเสียงเดซี่ 500 535
  Thai Word Search (NECTEC) โปรแกรมค้นหาศัพท์ไทย 3,000 3,210
  Thai Word Prediction (NECTEC) โปรแกรมเลือกศัพท์ไทย 3,000 3,210
  Lexitron Dictionary (NECTEC) โปรแกรมพจนานุกรมภาษาอังกฤษ-ไทย 10,000 10,700
  Type Learn (IL solution) โปรแกรมฝึกพิมพ์ดีด 2 ภาษา 1,500 1,605
  Speech Visualization โปรแกรมสำหรับผู้พิการทางการพูด 0 0
  Prasai Comunication โปรแกรมปราศรัย 4,000 4,280
  Duxbury Braille Translator โปรแกรมแปลอักษรเบรลล์ภาษาอังกฤษ 26,000 27,820
  Thai Braille Translator โปรแกรมแปลอักษรเบรลล์ภาษาไทย 5,000 5,350
  Ruby Handheld Video Magnifier อุปกรณ์ขยายภาพอิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา 26,000 27,820
  Ruby HD Handheld Video Magnifier อุปกรณ์ขยายภาพอิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา New New
  Ruby XL HD Handheld Video Magnifier อุปกรณ์ขยายภาพอิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา New New
  Ruby / Ruby HD Reading Stand ขาตั้งอุปกรณ์ขยายภาพแบบพกพา 1,000 1,070
  Sapphire Handheld Video Magnifier อุปกรณ์ขยายภาพอิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา 48,000 51,360
  Topaz Monitor 17 inch อุปกรณ์ขยายภาพแบบตั้งโต๊ะ 100,000 107,000
  Topaz Monitor 20 inch อุปกรณ์ขยายภาพแบบตั้งโต๊ะ 110,000 117,700
  Topaz Monitor 22 inch  อุปกรณ์ขยายภาพแบบตั้งโต๊ะ 120,000 128,400
  Topaz Monitor 24 inch  อุปกรณ์ขยายภาพแบบตั้งโต๊ะ 130,000 139,100
  Topaz XL Monitor 17 inch  อุปกรณ์ขยายภาพแบบตั้งโต๊ะ 120,000 128,400
  Topaz XL Monitor 20 inch  อุปกรณ์ขยายภาพแบบตั้งโต๊ะ 130,000 139,100
  Topaz XL Monitor 22 inch  อุปกรณ์ขยายภาพแบบตั้งโต๊ะ 140,000 149,800
  Topaz XL Monitor 24 inch  อุปกรณ์ขยายภาพแบบตั้งโต๊ะ 150,000 160,500
  Topaz XL HD Monitor 17 inch   อุปกรณ์ขยายภาพแบบตั้งโต๊ะ New New
  Topaz XL HD Monitor 20 inch   อุปกรณ์ขยายภาพแบบตั้งโต๊ะ New New
  Topaz XL HD Monitor 22 inch   อุปกรณ์ขยายภาพแบบตั้งโต๊ะ New New
  Topaz XL HD Monitor 24 inch   อุปกรณ์ขยายภาพแบบตั้งโต๊ะ New New
  ONYX  อุปกรณ์ขยายภาพแบบตั้งโต๊ะ 0 0
  Master Paper 12.5x11 กระดาษพิมพ์อักษรเบรลล์ มาสเตอร์ 1800 บ/กล่อง  
  Braille Paper A4 กระดาษพิมพ์อักษรเบรลล์  1,500 บ/กล่อง  
  Swell Touch A4 กระดาษผลิตภาพนูน  แผ่นละ 50  
  Swell Touch A3 กระดาษผลิตภาพนูน แผ่นละ 80  
  Master Paper ไม่ต่อเนื่อง กระดาษพิมพ์อักษรเบรลล์ -  
  Braille Paper A4 ไม่ต่อเนื่อง กระดาษพิมพ์อักษรเบรลล์ -  
  Single Switch Red 2.5 inch สวิสต์เดี่ยวสีแดง 2,000 2,140
  Single Switch Green 2.5 inch สวิสต์เดี่ยวสีเขียว 2,000 2,140
  Prasai Interface Box สวิสต์ต่อพ่วง 3,000 3,210
  Easy Key Guard อุปกรณ์ครอบแป้นพิมพ์ 2,500 2,675
  Sun Shine เครื่องเล่นและบันทึกเสียง 8,000 8,560
  Big Track เมาส์ที่มีลูกบอลควบคุมขนาดใหญ่ 6,000 6,420
  Roller T-bar   3,200 3,424
  Joy Stick Plus   20,300 21,721
  Roller to Track Ball   9,600 10,272
  Roller to Joy Stick   15,700 16,799
  Sip/Puff  Switch with Gooseneck อุปกรณ์สวิสต์เป่า-ดูด 15,000 16,050
  Single Chat   7,500 8,025
  Grid Chat   12,000 12,840
  Muti Chat   7,500 8,025
  Intellikey bundle# 5 อุปกรณ์แป้นพิมพ์ดีดแบบพิเศษ 47,000 50,290
  Victor Daisy เครื่องเล่นและบันทึกเสียงหนังสือเดซี่ 20,000 21,400
   AbleNet  Super Talker MRSP เครื่องบันทึกเสียงสำหรับผู้พิการทางการพูด 15,000 16,050
  Perkins Brailler Standard เครื่องพิมพ์ดีดอักษรเบรลล์มาตรฐาน 30,000 32,100
  Model No. E6 เครื่องเล่นหนังสือเสียงเดซี่ 7,000 7,490
  TSCB Portable E-book Player เครื่องเล่นหนังสือเสียงเดซี่ 4,000 4,280
  Program Sign Dic โปรแกรมพจนานุกรมภาษามือ 10,000 10,700
  Math Type Upgrade โปรแกรมแปลเบรลล์คณิตศาสตร์ 3,000 3,210
  Math Type      

Go back to product page | Go back to main page | Go to Thai page

 

Last modified April 4, 2014